Gabinet de premsa

Notes i comunicació corporativa

Elaborem i difonem la informació que institucions i empreses volem donar a conéixer

Normalment, institucions i empreses saben què és el que volen dir. Però tan important com el "què" és el "com". La generació d'una informació interna de qualitat, redactada i presentada de manera professional, és fonamental per tal d'obtindre reconeixement i prestigi. Tammateix, una comunicació eficaç és una mostra de transparència, valor molt demandat ara per ara per la ciutadania.

Conscients d'estes necessitats, en Alamida oferim els nostres serveis de gabinet de premsa basats, principalment, en la redacció i difusió de notes de premsa, encara que també podem plasmar la informació que es vol transmetre en fullets, revistes o qualsevol altre suport.