Desenvolupament Web

Pàgines gestionables

Creem espais web gestionats per nosaltres o, directament i de manera senzilla, pel client final

Una pàgina web serveix de carta de presentació de qualsevol institució, empresa o projecte. En estos espais es pot emmagatzemar, de manera estructurada, tota la informació generada i facilitar la seua difusió multiplataforma. Si bé és cert que les xarxes socials ajuden a divulgar els nostres continguts, el web és un excel·lent mètode per a conservar un compendi.

En Alamida aconseguim dissenys web adaptats a les teues necessitats i els missatges poden ser afegits fàcilment pel mateix client. Així i tot, també pots deixar en les nostres mans l'elaboració i actualització de la informació. Tampoc ens oblidem d'assegurar la correcta visualització de l'espai en dispositius amb pantalles de diferent grandària.